Britta

Tanken och visionen har varit att utveckla och lyfta Dalarnas kurbitsmåleri till en Modern Konstart som fungerar i nutid.

Att hålla kulturarvet levande genom att ta vara på gammal kunskap och förena den med den moderna formgivningen.

 I min Kurbitskonst lever det gamla penselhantverket kvar men också mitt eget ursprung. Dessa penselformer och svulstiga blomster är djupt rotade i mig.

Rötterna sitter djupt men tanken är fri!!!