Tyvärr är alla mina Kurbitskurser och workshops inställda pga Coronapandemi.
Jag lägger upp kommande kurser på min Facebook samt Instagram ”Britta i Dalarna”.